| ing.arch. Pavel Kocych | architekt, scénograf a grafik | U krčského nádraží 2, Praha 4, 140 00, Czech republic | pavel@kocych.cz | +420 608 037 166 |
Domů > ARCHITEKTURA

ARCHITEKTURA


 


 

výběr z architektonického skicáku - 2012


arch Pavel Kocych skicak

název | Nástavba „Krabice“ - koncept, lokalita | Praha 4, číslo | 2012_036, investor | soukromá osoba, datum | říjen 2012, autorský team | Pavel Kocych a Vít Hakl, nerealizováno, odhad nákladů | 2,5 mil. Kč

Koncept přístavby vychází z požadavků investora na rozšíření malé půdní vestavby, která již nevyhovuje požadavkům pro čtyřčelnnou rodinu. Řešení využívá prostor přilehé rovné střechy. Zamýšlený objekt je koncipován jako „krabicová“ dřevostavba volně umístěná na této střeše s propojením do stávajícího podkroví.

 

 

 

 

 

 

arch Pavel Kocych skicak

název | Kotleta - ideová studie, lokalita | Truhlářská 4, Praha 1, číslo | 2012_031, investor | soukromá osoba, datum | říjen 2012, autorský team | Pavel Kocych, Pavel Kopta a Vít Hakl, nerealizováno, odhad nákladů | 5-8 mil. Kč

Základní princip řešení rozšíření restaurace Kotleta do 2.np vychází z principu využití čelního a pravého dvorního traktu objektu. V současné době jsou tyto prostory využívány jen částečně a to v levé časti čelního traktu /kanceláře/ a v levém zadním traktu /bydlení/. Zbylé části patra jsou v různém stádiu úprav z minulých dob s nemožností okamžitého využití. Základním principem k řešení ideálního využití prostor je nutnout důsledného napojení na vertikální osy provozu restaurace a to jak z architektonického a prostorového /schodiště a obslužné výtahy kuchyně/, tak i technologického hlediska /napojení na stávající domovní infrastrukturu, vzt atd./.

 

 

 

 

 

 

arch Pavel Kocych skicaknázev | Kavárna „Tylák“ - koncept, lokalita  |  Tylovo náměsti, Praha 1, číslo | 2012_004, investor | ÚMČ Praha 1 |  datum  |  duben 2012, autor  | Pavel Kocych, nerealizováno, odhad nákladů  |  4,5 mil. Kč

Nerealizovaný záměr navazující na dokončený projekt revitalizace Tylova náměsti /2011-2012/. V rámci dalších etap bylo počítáno s rozšířením prostoru náměstí o bezbariérovou kavárnu, podzemní kontejnery a prodejní mobilní stánky. Princip řešení kavárny vycházel z předpokladu využití stávajícího objektu „tržních vah“ s dostavbou jednoduché dřevostavby nad starými podzemními záchodky. Technologie byla uvažovaná jako dřevostavba v kombinaci s ocelovými konstrukčními prvky. 

 

 

 

 

 

 

arch Pavel Kocych skicaknázev | Container mini house - koncept, lokalita  |  Kraj Vysočina, číslo | 2012_002, investor | soukromá osoba |  datum  |  květen 2012, autor  | Pavel Kocych, v realizaci, odhad nákladů  |  0,4 mil. Kč

Řešení objektu vychází z ideového požadavku na vytvoření „minimálního bydlení za minimální náklady“ jako odkaz na Corbusierovy teze „minimální byt“, při splnění všech základních požadavků kladených v dnešní době na bydlení. Objekt je umístěn na polosamotě v přírodní lokalitě v západní části Českomoravské vrchoviny. Základní konstrukční řešení vychází z principu lehce přepravitelné modulární ocelové konstruce o skladebných rozměrech 9000 x 2990 x 3000 mm. Vnitřní dispozice je základně dělena na hlavní obytnou část s částečně odděleným spacím koutem a dvě samostatné místnosti /koupelna a wc/. Konstrukce je z vnitřní i vnější strany přepláštěna tak, aby se minimalizovaly případné tepelné mosty na rozhraní oceli, dřevěného /KVH/ výplňového rámu a izolačních vrstev /Isower 120 mm a DVD desky 40 mm/. Vnější plášť tvoří mořené modřínové palubky. Před vnějším pláštěm v prostorech francouzských oken je předsazen „vagónový“ uzavírací plášť s pojezdy na hliníkových profilech. Celý objekt tak při uzavření tvoří  vizuální „dřevěnou krabici“.

 

 

 

 

 


 aktualizováno 23.12.2012 | © | pk | 2012