| ing.arch. Pavel Kocych | architekt, scénograf a grafik | U krčského nádraží 2, Praha 4, 140 00, Czech republic | pavel@kocych.cz | +420 608 037 166 |
Domů > VÝSTAVY > NOC A MĚSTO

NOC A MĚSTO


Pavel Kocych - Noc a město


vystavený soubor maleb v Galerii Na dně - /Klub horáckého divadla Jihlava/

vernisáž - 1.3.2013 od 19:00

vernisáž proběhne v rámci happeningu - Magor! - více na - http://www.hdj.cz/klub/


úvodní text z katalogu

Noc a město
Pavel Kocych /*1969/

"Prvotním hybatelem vzniku souboru maleb je zachycení atmosféry nočního města. Na první pohled je patrno, že se jedná o surrealistické zachycení skutečnosti, přesto autor představuje město ve své nejreálnější podobě očima architekta. Každý z vystavených obrazů vypráví svůj vlastní příběh, každé dílo je obrazová báseň, kde je příběh skryt v barevných vrstvách. Inspirační zdroje čerpá autor nejen ze své současné situace, ale i v podvědomí a bohatých zážitcích, majících kořeny v poměrně pohnutých letech jeho undergroundového období. Nechává se ovlivňovat především podněty melancholicky zářícího města, rodné Prahy, ale i ocelovou industriální architekturou ostravského Slezska, kde strávil své dětství. Kouzlo nalézá ve špinavých uličkách, technické architektuře, ale i zrůdně brutální architektuře sídlišť. Zásadním inspiračním zdrojem jsou i jeho divoké cesty po jižní Evropě a zastrčených koutech Asie. Jeho zraky se upínají všude tam, odkud se středněproudá konzumní společnost většinou s hnusem odvrací. Jeho mysl se vrací k psychedelickým zážitkům ze studentského období. Krásu objevuje v pozdních nočních hodinách, kdy panorama liduprázdného města ozařují první paprsky nastávajícího dne. Město přebírá barvu červánků a člověk se vrací pod řadou chladnoucích pouličních lamp do svého domova. Představená díla tvoří soubor vznikající v několika posledních dnech, týdnech a měsících z přetlaku, během práce ve vlastním architektonickém studiu. Výstava se snaží představit začátek tvůrčí práce neukončeného a současně nikdy nekončícího cyklu „Noc a město“ v podobě rychle nahozených skic, které slouží jako zdroj pro práci na dílech větších formátů. Autor používá čistou základní barvu, kterou teprve na malířské podložce míchá do jednotlivých barevných valérů, oproti jeho předchozí malířské a grafické tvorbě, v níž převažují monochromatické temné odstíny s minimalistickým barevným akcentem. I přes výraznou barevnost jednotlivých prací lze ve vystavovaných dílech cítit silnou dávku monochromatičnosti způsobenou stylem míchání barevných odstínů."

"Charakter práce vychází z Kocychovy profese architekta. V malířských pracích převažuje pevná kresebná linka, vyrývána do barevných nánosů. V dílech je patrné okouzlení technickou stránkou architektury a architektonickým detailem, kde má své kouzlo i rezavý sloup blikajícího pouličního osvětlení. Iluzivnost jednotlivých scén, skládajících se převážně z dvou jednoduchých divadelních plánů, je naopak spojena s jeho praxí divadelního scénografa. Přičemž onen druhý plán vždy tvoří jen světlem zabarvené noční nebe. Nepřehlédnutelný je i výrazný komiksový prvek provázející všechny jeho práce."

tk - únor 2013