| ing.arch. Pavel Kocych | architekt, scénograf a grafik | U krčského nádraží 2, Praha 4, 140 00, Czech republic | pavel@kocych.cz | +420 608 037 166 |
Domů > DATABOX > MEDIA

MEDIA


/podklady pro press/

 
ŽIVOTOPIS

Ing. arch Pavel Kocych, architekt, scénograf a grafik. Narodil se ve znamení ryb roku 1969 v Praze. Studoval Fakultu architektury ČVUT /u arch. Roubíka a arch. Makarova/ v Praze a Katedru scénografie /u prof. Duška a prof. Pražáka/ při pražské DAMU.

Je zakladatelem architektonického studio Eatelier /2009/. Pracovní a poznávací cesty ho zavedly do různých koutů světa, například do Francie, Mongolska /poušť Gobi/, Indie /Gharvalské Himaláje/ i Albánie. U nás je autorem mnoha projektů z oblasti výstavních a veletržních expozic a interiérů /např. České egyptologie v Náprstkově muzeu/. Zabývá se i architekturou rodinných domů, interiérů bytů, veřejných prostor, areálů, divadelní a filmovou scénografií a dalšími aktivitami. Je mimo jiné autorem výtvarného řešení Mezinárodního festivalu Karlovy Vary /2004/, autorem urbanisticko-architektonického řešení multifunkčního rekreačního areálu Žluté lázně /2005-2010/, architektonické části průmyslového areálu ÚČOV Praha /2007-2009/ a urbanisticko-architektonického řešení Tylova náměstí v Praze /2011-2012/. Z divadelních scénografických realizací lze zmínit Ionescovy Židle /Kladno, 2004/ a Shakespearův Večer tříkrálový /Liberec, 2006/. V rámci pedagogické činnosti vede kurzy kresby,malby a grafických technik a přednáší v přípravných kurzech pro budoucí studenty architektury.

S režisérkou Kateřinou Duškovou má dceru Annu Marii, žije a pracuje v Praze. Své volné chvíle tráví ve vlnách a větru na své oblíbené plachetnicích Maya na Středozemním moři.
FOTO
 
fotografie jsou v tiskové kvalitě
 
 
 

 


 © | pk | 2012